O naszej aplikacji UniTree

Z UniTree aplikacja pisana przez programistę będzie starannie przetestowana, udokumentowana i będzie działała dokładnie tak, jak oczekuje tego Klient.

Programowanie XXI. wieku

Współczesne programowanie staje przed problematyką tworzenia rozbudowanych systemów informatycznych. Istotnym zagadnieniem jest zapewnienie jakości działania aplikacji oraz pisanego kodu.
W tym celu aplikacje poddawane są testom. Obecnie dobrą, etyczną praktyką powinno być TDD (Test Driven Development), niestety na ogół tak się nie dzieje, dlaczego?

Testowanie?...Do kosza!

Bez UniTree testowanie zazwyczaj idzie do kosza. Testy mają nazwę metody w formacie nazwaMetodyTestowanej_przypadekUzycia_oczekiwanyRezultat {..} ale bardzo szybko okazuje się, że taki opis jest niewystarczający. Często architektura systemów jest projektowana na bazie scenariuszy użycia w BDD, DDD czy Use Case Driven Approach. Testowanie jest wówczas czasochłonnym i żmudnym zajęciem, a kod testowania jest chaosem. Istnieje także potrzeba powiązania warstwy abstrakcji, która reprezentuje logikę biznesową z warstwą fizyczną, jaką są pliki testowe.

Szybszy zysk dla klienta

Zautomatyzowane zarządzanie testami prowadzi w efekcie do sprawnej i bezbłędnej aplikacji. Oznacza to zatem szybsze zyski z aplikacji dla klienta. Pisanie testów przez programistów dotychczasową metodą trwa długo, a ze względu na mozół i skalę jest zaniedbywane, poza tym dokumentacja i tak nie nadąża za rozwojem kodu. Automatyzacja procesu zarządzania kodem testowania stała się kluczowa. Ideę UniTree stworzył Prezes DevPark, Andrzej Fenzel na potrzeby naszej firmy, w której programiści pisząc aplikacje dla zleceniodawców, generują kilometry kodu miesięcznie.

Jak jest pomyślane UniTree​

Dzięki dodaniu tagów w docblokach opisujących testy programistom jest dużo łatwiej już na pierwszy rzut oka zrozumieć, czego dotyczy poszczególny test i z jaką logiką biznesową jest on powiązany. Jeśli test jest powiązany z kilkoma scenariuszami użycia – wystarczy dodać kolejny blok nazewnictwa zgodnie ze standardem feature-scenario-case. Wprowadzony standard nazewnictwa pozwala z łatwością poruszać się po kodzie i bez trudu identyfikować test z funkcjonalnością aplikacji.

Dokumentacja systemu

Graficzna prezentacja UniTree jest automatyczną dokumentacją powstałą z analizy plików zawierających kod testów. Dzięki połączeniu z gitem i pobieraniu tylko najnowszych zmian z repozytorium dokumentacja systemu jest zawsze bieżąca i aktualna.

Co widzi użytkownik UniTree​

Użytkownicy korzystający z aplikacji UniTree nie widzą kodu, widzą przejrzystą i prostą tabelę znaną każdemu z codziennej pracy, składającą się z trzech kolumn, pokazujących (feature-sceanario) jakie działanie aplikacji jest testowane i jaki jest rezultat przeprowadzanego testu (case). Tablica przejrzyście uwidocznia logikę biznesową aplikacji.

Dlaczego warto korzystać z UniTree

„…Nie można dopracować się czystego kodu, jeśli się go nie testuje!”

Robert C. Martin współautor filozofii Agile, propagator TTD.

Programisto! 

Po pierwsze – testuj! Dzięki testowaniu z UniTree osiągniesz bez wysiłku spójność czystego kodu z dokumentacją oraz zyskasz ogląd całości systemu – interfejs aplikacji skupia się na logice biznesowej. Napiszesz jakościowo dobrą aplikację.

My także borykaliśmy się z panowaniem nad kodem testów, a zarazem chcieliśmy bezwzględnie wdrażać zasadę Test Driven Development w życie. Tak powstało UniTree, zarządzające procesem pisania testów. Przy skali pisanego kodu liczonej w kilometrach, tylko taka aplikacja zapewnia faktyczną weryfikację sensowności scenariuszy testowych, a co za tym idzie niezawodności aplikacji.

Za pomocą ujednoliconego nazewnictwa feature-scenario-case aplikacja w prostych trzech kolumnach pokazuje, jakie funkcjonalności testuje, wychwytuje błędy i umożliwia zmianę parametrów wejściowych testu.

Dzięki UniTree już na pierwszy rzut oka będziesz widział, czego dotyczy dany test i z jaką logiką biznesową jest powiązany.

Code Reviewerze, Project Managerze!

Code reviewerze, dzięki UniTree z łatwością skontrolujesz jakość napisanego kodu nawet w kilku projektach jednocześnie.

Jeśli prowadzisz projekt pisania aplikacji dla klienta, a nie jesteś programistą, to teraz możesz uczestniczyć w testowaniu i kontrolować, czy ustalone z klientem funkcjonalności zostały wykonane. Możesz także wprowadzać nowe kryteria, nowe testy, gdyż prosty interfejs UniTree ogranicza się do trzech kolumn biznesowych, kodu nie widać, nie musisz umieć się w nim poruszać, by weryfikować jakość aplikacji.

Kliencie, zleceniodawco pisanej aplikacji!​

Do tej pory, o ile nie wykonywałeś prac programistycznych, nie mogłeś uczestniczyć w testowaniu Twojej aplikacji, a weryfikacja czasu pracy poświęconego na napisanie aplikacji była dla Ciebie nieosiągalna. 

Teraz UniTree daje Ci możliwość uczestniczenia w procesie testowania, a więc i sprawdzania na bieżąco, czy system DZIAŁA tak, jak sobie to założyłeś. Możesz także samodzielnie ustanawiać nowe testy lub kryteria testowania. 

Nasze UniTree to prosta biznesowa tablica, znana Ci z Twojej codziennej pracy, która daje biznesowy ogląd całej aplikacji pisanej dla Ciebie oraz wgląd w czas pracy programistów, a zatem i koszty Twojej inwestycji. 

Wiemy, że aplikacja, której napisanie zleciłeś, jest tylko narzędziem do osiągania Twoich celów biznesowych, zatem musi być niezawodna i realizować wszystkie potrzebne Ci funkcjonalności.  

Nie chce Ci się testować? Będziesz debugować​

Z UniTree Twoja aplikacja jest przetestowana, ustrukturyzowana i działa bez zarzutu. Klient zadowolony, Ty wypoczęty

Kontakt z nami

W naszym FAQ znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania.

Przejdź do FAQ

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów, napisz do nas, a chętnie udzielimy niezbędnych informacji.

Kontakt w sprawie UniTree

Dominik Ślebioda

Dyrektor Działu Aplikacji Własnych

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Zaloguj się